2:02 UTC |  21 apr 2014
 EN  SE

Tjeckien Väder

Snabbt val

Välj Region:

Region (eller län):
eller välj annan ort:

Koordinatsökning:

sök väderprognoser för angränsande områden var som helst på jorden
latitud:
longitud:
sök inom en radie
 

INTEGRITETSFÖRKLARING

1.Inledning: Denna integritetsförklaring gäller för alla personligt identifierbara uppgifter om användaren av Freemeteo vad gäller förfarandet vid inhämtande, bearbetning eller administrering av uppgifterna på webbplatsen av dess ägare. Denna integritetsförklaring inbegriper inte en användare av Freemeteo och dennes relation till vilken annan tjänst som helst, som inte ägs av Freemeteo och över vilken Freemeteo inte äger någon som helst kontroll. Freemeteo kan inte hållas ansvarigt för eventuell skada som uppstått, då användaren besökt eller använt sig av webbplatsen på eget initiativ.

2.Inhämtning och Användning av Personliga Uppgifter: Det finns två tillfällen då Freemeteo inhämtar personligt identifierbara uppgifter:

A.När användaren besöker Freemeteo.

B.När användaren abonnerar på en eller flera av Freemeteos tjänster.

Under abonnemangstiden kan användaren bli ombedd att lämna följande uppgifter: Namn, adress, postnummer, telefonnummer, faxnummer, ursprungsland och e-postadress. Freemeteo använder sig av denna information för att på ett bättre sätt kunna förse användaren med webbplatsens tjänster och för att förhandsinformera om kommande tjänster.

3.Ändring och/eller Radering av Personligt Identifierbara Uppgifter: Freemeteo ger användare alla rättigheter till att radera, korrigera eller uppdatera sina personliga uppgifter genom kontakt via e-post. Vidare tillhandahåller Freemeteo en möjlighet för användaren att tillfälligt avaktivera sitt abonnemang.

4.Vidareförmedling av Personliga Uppgifter: Freemeteo garanterar användaren att de inte kommer att sälja vidare, hyra ut eller på något annat sätt publicera personligt identifierbara uppgifter om användaren till tredje part. Freemeteo kommer endast att vidareförmedla information till tredje part efter användarens uttryckliga medgivande till detta eller då det är nödvändigt för att tillgodose användarens önskemål. I övrigt kommer Freemeteo endast att förmedla vidare personligt identifierbara uppgifter efter krav från domstol, via en stämningsansökan, eller om en av dess användare har brutit mot denna integritetsförklaring och/eller användarvillkoren för Freemeteo.

5.Kakor: Freemeteo kan komma att använda sig av kakor med avsikten att kunna identifiera användaren varje gång denne besöker webbplatsen för att därmed underlätta dennes tillgång till webbplatsen. Kakor är små elektroniska filer som överförs från Freemeteo till användarens hårddisk. Användaren kan välja att acceptera alla kakor, bli uppmärksammad på när kakor installeras eller avvisa alla genom en enkel ändring i inställningarna för webbläsaren.

6.IP-adresser: Användarens IP-adress kan komma att registreras och används endast för statistiska syften.

7.Skydd för minderåriga: Freemeteo insamlar i princip inte personligt identifierbara uppgifter från minderåriga. Likväl har Freemeteo obefintliga möjligheter att verifiera sina användares verkliga ålder. Därför kan inte Freemeteo hållas ansvarigt om en minderårig besöker webbplatsen eller abonnerar på webbplatsens tjänster. Freemeteo kommer, om det kommit till vår kännedom, att radera alla, av minderåriga angivna personligt identifierbara uppgifter så snart det är möjligt. Trots det tidigare framförda, uppmanar Freemeteo bestämt att barnen och deras nätanvändning hålls under strikt uppsikt.

8.Förpliktelser för säkerställande av personligen identifierbara uppgifter: Freemeteo förpliktar sig med en policy att skydda din personliga integritet och dina personuppgifter. Därför har Freemeteo installerat en funktion som skyddar de personuppgifter som användare lämnar på webbplatsen. Emellertid kan Freemeteo inte garantera att man inte kan göra olagligt intrång i datatrafiken, eller att personligt identifierbara uppgifter aldrig blir åtkomliga för en tredje part genom olagliga metoder.

9.Severability: Om en paragraf i de här användarvillkoren skulle bli olaglig, ogiltig eller ej genomdrivbar vid en jurisdiktion, så ska det inte påverka legalitet, giltighet eller genomdrivande av den jurisdiktionen av någon eller alla andra paragrafer i de här villkoren.

10.Språk: De här användarvillkoren är skrivna på engelska. Skulle konflikt uppstå mellan den engelska texten och en översättning därom, skall den engelska versionen gälla.

11.Ändrade Villkor: Freemeteo förbehåller sig rätten att ändra denna integritetsförklaring efter meddelande till dess användare. Användandet av webplatsens tjänster efter att ha mottagit ett sådant meddelande skall tolkas som ett godkännande av dessa ändrade regler.

Användare ombedes att avstå från att använda Freemeteo om de inte godtar denna integritetsförklaring.

Vädret på er hemsida Gratis väderinformation
  • Det är lätt
  • Det är gratis
Weather engine Detaljerade prognoser
Personlig service Till er mailadress:
  • Personliga vädermeddelanden
  • Personliga lokala prognoser