15:39 UTC |  17 apr 2014
 EN  NO

Hellas Vær

Hurtigvalg

Søk etter region:

Region (eller fylke):
eller skriv en annen by:

Koordinatsøk:

søk på værvarsler i områder rundt hvilket som helst punkt på jordkloden
breddegrad:
lengdegrad:
søk innen radius
 

PERSONVERN

 1. Forord: Dette personvernet gjelder Freemeteos brukeres personlig indentifiserbar informasjon når det gjelder på hvilke vilkår eier av dette nettstedet har hentet inn informasjon, og behandlet og administrert denne. Personvernet dekker ikke forholdet mellom Freemeteos brukere og enhver annen service som ikke er eiet av Freemeteo, og hvor Freemeteo ikke utøver noen form for kontroll. Freemeteo kan ikke holdes ansvarlig for skade som bruker måtte bli forvoldt som er en følge av hans bruk av nettstedet på eget initiativ.

 2. Innhenting og bruk av personlig informasjon: Det er to tilfeller hvor Freemeteo henter inn personlig identifiserbar informasjon.
  A. Når brukeren besøker Freemeteo. .
  B. Når brukeren abonnerer på ett eller flere av Freemeteos servicetibud. .
  I abonnementsperioden kan bruker bli spurt om følgende informasjon: Navn, adresse, postkode, telefonnummer, faksnummer, land og email-adresse. Freemeteo bruker denne informasjonen til å forsyne brukeren med nettstedets servicetilbud og for å informere brukeren om nye servicetilbud på en tilfredsstillende måte.

 3. Retting og/eller sletting av personlig identifiserbar informasjon: Freemeteo gir brukerne rett til å slette, korrigere eller oppdatere sin personlige informasjon ved å sende en email. I tillegg tilbyr Freemeteo sine brukere valget å midlertidig inaktivere sitt abonnement på nettstedet.

 4. Avsløring av personlig identiserbar informasjon: Freemeteo garanterer at de ikke vil selge, leie ut eller på noen som helst måte publisere brukernes personlig identifiserbare informasjon til en tredjepart. Freemeteo vil kun avsløre personlig informasjon til en tredjepart dersom brukeren uttrykkelig samtykker til slik avsløring eller dersom slik avsløring er nødvendig for å kunne tilfredsstille hans krav. I tillegg vil Freemeteo avsløre personlig identifiserbar informasjon når loven forlanger det, etterfulgt av en rettsstevning, eller når en av nettstedets brukere gjør brudd på Freemeteos personvern og/eller brukervilkår.

 5. Informasjonskapsler (Cookies): Freemeteo kan komme til å benytte seg av informasjonskapsler for å identifisere brukeren hver gang han besøker nettstedet og på den måten fasilitere hans tilgang til nettstedet. Informasjonskapsler er små elektroniske filer som er overført fra Freemeteo til brukerens harddisk. Brukere kan velge å godta alle informasjonskapsler, bli informert når en informasjonskapsel blir satt eller avvise alle informasjonskapsler ved en enkel modifikasjon i deres nettleser.

 6. IP-adresser: Brukerens IP-adresse kan bli registrert og kun brukt i statistikk- øyemed.

 7. Vern av mindreårige: Freemeteo henter i prinsippet ikke inn personlig identifiserbar informasjon fra mindreårige. Freemeteo er likevel ikke i stand til å verifisere brukernes rette alder. Derfor kan Freemeteo ikke holdes ansvarlig for mindreårige som besøker eller abonnerer på nettstedet. Freemeteo vil slette all personlig indentifiserbar informasjon som er gitt av mindreårige så raskt som mulig etter å ha blitt opplyst om dette. Til tross for dette, råder Freemeteo foresatte å utøve kontroll over sine barn og deres internettbruk.

 8. Forpliktelse til å sikre personlig identifiserbar informasjon: Freemeteo er forpliktet til retningslinjer om å beskytte din private informasjon. Derfor har Freemeteo installert mekanismer for å beskytte privat informasjon som brukerne oppgir nettstedet. Freemeteo kan likevel ikke garantere at denne kommunikasjonen ikke ulovlig blir fanget opp, eller at personlig identifiserbar informasjon aldri kommer en tredjepart ulovlig i hende.

 9. Salvatorisk klausul: Dersom en klausul i denne avtalen blir ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve i en jurisdiksjon, skal det ikke påvirke lovligheten, gyldigheten og håndhevelsen av alle de andre klausulene av denne avtalen i samme jurisdiksjon.

 10. Språk: Denne avtalens språk er engelsk. Dersom det oppstår en konflikt mellom den engelske teksten og enhver oversettelse av denne, er det den engelske teksten som gjelder.

 11. Endringer i vilkår: Freemeteo forbeholder seg retten til å modifisere personvernet etter at brukerne er informert. Enhver bruk av nettstedet etter man har mottatt slik informasjon ansees som at brukeren har godtatt endringene. Brukere er bedt om ikke å benytte seg av Freemeteo dersom de ikke sier seg enige i personvernet.
Været for ditt nettsted Gratis vær-oppdateringer
 • Det er lett
 • Det er gratis
Weather engine Detaljerte værvarsler
Personlig service Motta på mail:
 • Personlig værvarsel
 • Personlige lokale værvarsler