7:47 UTC |  25 apr 2014
 EN  SR

Grčka Vreme

Brzi izbor

Odaberite region:

Region (ili okrug):
ili unesite drugi grad:

Pretraga po koordinatama:

pretraga prognoza vremena za oblasti u okolini bilo koje tačke na zemlji
geografska širina:
geografska dužina:
pretraga unutar prečnika
 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

1.Preambula:Ova Izjava o privatnosti važi za prepoznatljive lične podatke korisnika Freemeteo-a u onoj meri u kojoj se to tiče njihovog prikupljanja, obrade i administriranja od strane vlasnika sajta.Ova Izjava o privatnosti ne pokriva odnos između korisnika sajta Fremeteo i bilo kog drugog servisa koji nije u vlasništvu Freemeteo-a i nad kojim Freemeteo ne sprovodi nikakav oblik kontrole.Freemeteo se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koju vlasnik sajta može pretrpeti nakon njegove posete ili korišćenja ovog sajta na svoju sopstvenu inicijativu.

2.Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka:Postoje dva slučaja u kojima Freemeteo prikuplja prepoznatljive lične podatke:

A.Kada korisnik poseti Freemeteo.

B.Kada se korisnik pretplati na jednu ili više Freemeteo usluga.

Tokom pretplate, od korisnika se može zatražiti da pruži sledeće informacije:ime, adresu, poštanski broj, telefon, faks, zemlju porekla i e-adresu. Freemeteo koristi ove podatke da bi korisniku pružio usluge sajta na zadovoljavajući način i da bi ga obavestio o pružanju novih usluga.

3.Ispravka i/ili brisanje prepoznatljivih ličnih podataka: Freemeteo daje svojim korisnicima pravo da brišu, ispravljaju ili ažuriraju svoje lične podatke slanjem e-poruke.Uz to, Freemeteo pruža svojim korisnicima opciju da svoju pretplatu na ovaj sajt privremeno deaktiviraju.

4.Otkrivanje prepoznatljivih ličnih podataka: Freemeteo garantuje da neće prodati, izdavati ili na bilo koji način objaviti prepoznatljive lične podatke svojih korisnika trećoj strani. Freemeteo će otkriti prepoznatljive lične podatke trećoj strani samo ako korisnik izričito pristane na takvo otkrivanje ili ako je takvo otkrivanje neophodno radi zadovoljenja njegovih zahteva.Uz to, Freemeteo će otkriti prepoznatljive lične podatke kada to traži zakon, na osnovu sudskog naloga, ili kada neki njegov korisnik krši ovu Izjavu o privatnosti i/ili Uslove korišćenja sajta Freemeteo.

5.Kolačići:Freemeteo može koristiti kolačiće da bi identifikovao korisnika svaki put kada poseti sajt i na taj način omogućio njegov pristup sajtu.Kolačići su male elektronske datoteke prebačene sa sajta Freemeteo na hard disk korisnika.Korisnici mogu odabrati da prihvate sve kolačiće, budu obavešteni kada je kolačić postavljen, ili da odbiju sve kolačiće prostom izmenom željenih podešavanja u njihovom pretraživaču.

6.IP adrese:IP adrese korisnika mogu biti snimljene i korišćene samo za statističke svrhe.

7.Zaštita maloletnika:Freemeteo u principu ne prikuplja bilo kakve prepoznatljive lične podatke od maloletnika.Međutim, Freemeteo nije u položaju da verifikuje stvarni uzrast svojih korisnika.Zbog toga Freemeteo ne može biti odgovoran za maloletnike koji posećuju ili se pretplaćuju na ovaj sajt.Freemeteo će obrisati bilo kakve prepoznatljive lične podatke koje su dali maloletnici, što pre je razumno moguće, nakon što primi obaveštenje o tome.Uprkos ranije navedenom, Freemeteo savetuje staratelje da sprovode kontrolu nad svojom decom i njihovim korišćenjem Interneta.

8.Posvećenost bezbednosti prepoznatljivih ličnih podataka:Freemeteo je posvećen politici zaštite vaših prepoznatljivih ličnih podataka.Stoga je Freemeteo instalirao mehanizme za zaštitu ličnih privatnih podataka koje korisnici pružaju sajtu.Međutim, Freemeteo ne može garantovati da komunikacija neće biti protivzakonito presretnuta ili da prepoznatljivim ličnim podacima nikad neće pristupiti treće strane.

9.Razdvojivost:Ako neka odredba ovog Sporazuma postane nelegalna, nevažeća ili nesprovodiva u bilo kojoj jurisdikciji, to neće uticati na legalnost, važenje ili sprovodivost bilo koje i svih drugih odredbi Sporazuma u toj jurisdikciji.

10.Jezik:Jezik ovog Sporazuma je engleski.U slučaju konflikta između engleskog teksta i bilo kog njegovog prevoda, engleska verzija će imati prioritet.

11.Promenjeni uslovi:Freemeteo zadržava pravo da izmeni ovu Izjavu o privatnosti nakon obaveštenja korisniku.Bilo koje sledstveno korišćenje sajta nakon prijema takvog obaveštenja smatraće se prihvatanjem takvih izmena.

Od korisnika se traži da se uzdrže od korišćenja sajta Freemeteo ako se ne slažu sa ovom Izjavom o privatnosti.

Vreme za vaš sajt Besplatni vremenski feeds
  • Jednostavno je
  • Besplatno je
Weather engine Detaljne vrem. prognoze
Lične usluge Dobijte u svoje sanduče:
  • Lična upozorenja za vreme
  • Lične lokalne prognoze